Kundkontakt

Kundkontakten är väldigt viktig, men det nästan allra viktigaste är att kontakta rätt kunder. Analysera din kundbas och vilka av kunderna som bäst passar in för fastigheten. Uppfölj sedan och se vilka kunder som passar bäst in för din fastighet.