Potential

En fastighets fulla potential är svår att uppnå, kanske mest på grund av att många fastigheter inte finns till i komerciellt syfte. Men de som gör det går ändå alltid att försöka optimera på ett sådant sätt att de fungerar optimalt för kunderna som hyr, inte bara för stunden utan också se långsiktigt och utveckla fastigheter för att de ska fungera även i framtiden. Det är även viktigt att vara öppen för ändringar under tiden och var öppen för att byta ut kunder om det gör att din fastighet kanske uppnår sin potential på ett bättre sätt.